مراکز نمایشگاهی ایران

Exhibition centers of Iran

ارومیه

شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه info@urmiafair.com

اصفهان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان edari@isfahanfair.com

کرمان

شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق (کرمان) info@kermanfair.com

بوشهر

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر info@busheh-fair.com

اراک

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی (اراک) info@arak-fair.com

اردبیل

نمایشگاه بین المللی استان اردبیل info@ardabilfair.ir

شیراز

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس (شیراز) info@farsfair.ir

گیلان

نمایشگاه بین المللی استان گیلان info@rashtfair.com

تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز info@tabrizfair.ir

کیش

مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش info@Kishfair.com

کرمانشاه

نمایشگاه بین المللی استان کرمانشاه www.krfair.ir

قزوین

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین qazvinfairs@gmail.com

همدان

نمایشگاه بین المللی استان همدان info@hamedanfair.ir

مشهد

شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد info@expo.ir

زنجان

شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین (زنجان) info@caspianieco.com

آذربایجان غربی

نمایشگاه های دائمی و بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی jmj_765@yahoo.com

گلستان

نمایشگاه بین المللی استان گلستان info@golestanfair.com

کردستان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان kurdfair87@gmail.com

خراسان جنوبی

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی birjandfair.ir@gmail.com

خراسان شمالی

نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی nkhexpo@yahoo.com

چهارمحال و بختیاری

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان چهارمحال و بختیاری info@chbfair.ir

لرستان

شرکت نمایشگاه های بین المللی لرستان info@lorestanfair.com

کهگیلویه و بویراحمد

شرکت نمایشگاه های دائمی استان کهگیلویه و بویراحمد kbfair@chmail.ir

خوزستان

شرکت نمایشگاه بین المللی خوزستان info@ahvazfair.ir

مازندران

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مازندران www.caspianexpo.ir

تقویم نمایشگاهی

نمایشگاه مرتبط با صنعت و محصولاتتان را پیدا کنید