مراکز تجارت بین الملل
می 10, 2021

نمایشگاه بعنوان پديده اى كه امروزه ، نقش غير قابل انكارى در توسعه مبادلات بين المللى، كسب در آمـدهاى ارزى،
ايجاد فرصت ها شغل متعدد، سترش فناور ييشرفته و بسط توسعه مناسبات حسنه بين كشورها دنيا ايفا مـى
نمايد ، به عنوان يك صنعت موثر و فراگير در جهان شناخته شده كه همه ساله سود زياد عايد كشورها جهان مى
نمايد. بيش از ١٥٠ سال از بر كزارى نمايشكاه بزر لندن (١٨٥١) كه سر آغاز به نمايش در آوردن جهان تكنولويـ و
ارايه طرحها جدبد از معمار و ساخت غرفه ها نمابشاهى بود ، مى ذرد درحاليكـه در ايـران نمايشـاهها دا
رويكرد جديد سابقه اى كمتر از ٥٠ سال دارند كه با رشد صنايع و خدمات قابل ارايه در كشور از دهه ذشته رونـد رو
به رشد برزار نمايشاهها افزايش يافته و سالانه صدها نمايشاه در سطح مختلف در شور برزار مى ردد كه از
نظر ارايه كالا و نوع معمارى غرفه و برزارى تفاوت ها دارند . نماشاه با اين نكرش، يديده اى بر آمـده از دوران
مدرن است كه بنا به ضرورت توليد وعرضه ى انبوه كالا در قرن نوزدهم ظهور كرد. آنه به عنوان نمايشكاه مد نظر
است خاستكاه وضرورت ها يييده اين دوران وما بعد آن را دربر ميكيرد.در عصر مدرن مكان وفضا تعريفى جديدى
ييدا نمود و تناسب آن با مسايل زيست محيطى انسان و فناورى قابل استفاده توسط او در كانون توجه قرار رفست. بسر
اين اساس معمار وساختار بصرى نمايشاه در روزار حاضر اررد ها متنوعى ييدا نموده است ه تعامل تنانن با عرصه
هاى مختلف زندى انسان دارد .جزوه حاضر خلاصه اى از مسايل مطرح شده در حوزه فضاها نمايشاهى اسـت كه
بهمراه كتاب طراحى و غرفه آرايى نمابشكاهها كه بصورت جامع به مسايل غرفه نمايشكاهى يرداخته است براى
دانشجويان رشته امور نمايشاه درس طراحى سالن و غرفه نمايشاهى تهيه رديده است،كه اميدوارم بتواند نقش
موثرى را برا آنان ايفا نمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *