مقالات غرفه سازی نمایشگاهی

شرکت در نمایشگاه فواید بسیاری برای کسب و کارها خواهد داشت، حضور در نمایشگاه، خواه کوچک یا بزرگ، به شرکت ها ابزار قدرتمندی برای دسترسی به مشتریان فعلی و ملاقات با مشتریان جدید می بخشد تا بتوانند برندی قابل اعتماد بسازند. اما کسب و کارهای بسیاری به دلیل هزینه های این کار، در نمایشگاه شرکت نمی کنند، علیرغم اینکه شرکت در نمایشگاه فرآیند کم هزینه ای نیست اما مانند بیشتر اشکال بازاریابی، با اتخاذ روش درست، شرکت در نمایشگاه میتواند گزینه ای بسیار سودمندی باشد.

Uncategorized
pavilion6

طراحی غرفه نمایشگاهی

نمایشگاه بعنوان پديده اى كه امروزه ، نقش غير قابل انكارى در توسعه مبادلات بين المللى، كسب در آمـدهاى ارزى،ايجاد فرصت ها شغل متعدد، سترش فناور

Read More »